C Alex Brenner no use without credit Locality Amble DSC1211 dx

Beth yw'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol?

Mae'r canllaw hwn yn rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi o'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Cynnwys yn ôl

Sut allwn ni helpu?

Diolch am eich diddordeb yn y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol.  Ysgrifennwch eich cwestiwn isod ac fe ddown ni'n ôl atoch cyn gynted â phosib.s

Rhowch 'Unigolyn' os nad ydych yn sefydliad. Rhowch enw ffurfiol llawn y sefydliad. Peidiwch â defnyddio acronymau, '&', 'dotiau', comas neu gollnodau.Byddwn yn anfon cadarnhad o'ch ymholiad i'r cyfeiriad hwn.

Bydd angen eich rhif arnom os bydd angen i ni eich ffonio yn ôl.
Hyd at 255 o nodau

Manylion yr ased cymunedolHyd at 255 o nodau

Hyd at 255 o nodau
Rhowch gyfeiriad yr ased cymunedol sy'n gysylltiedig â'r ymholiad hwn

Hyd at 255 o nodau

Hyd at 255 o nodau

Hyd at 255 o nodau

Manylion ymholiadau


Hyd at 500 gair


Hyd at 255 o nodau


Hyd at 255 o nodau


Hyd at 255 o nodau


Pwyswch 'send' i anfon eich ffurflen atom.  Byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

Diolch am eich diddordeb yn y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol.


Mwy am raglen gymorth y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Rydym yn 10 sefydliad cymorth cymunedol blaenllaw sy'n cyfuno ein gwybodaeth a'n sgiliau i'ch helpu gyda'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol. Rhyngom, rydyn ni'n cwmpasu'r DU gyfan ac mae gennym sylfaen wybodaeth ddofn a phrofiad o weithio gyda sefydliadau sy'n datblygu ystod o asedau cymunedol.

Creu cyfrif am ddim

Crëwch gyfrif Fy Nghymuned heddiw er mwyn cael ein hadnoddau a'n hoffer diweddaraf wedi'u hanfon yn syth i'ch mewnflwch.