Amie johnson VJX Lz Qi5 Tl E unsplash

Mae tafarndai cymunedol yn eiddo i aelodau o'u cymuned ac yn cael eu rhedeg yn ddemocrataidd.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Pam dewis y model tafarn gymunedol?

Sut gall Plunkett helpu?

Sut gallwch chi elwa o ymuno â Sefydliad Plunkett

Sut mae mynd ati i sefydlu neu achub tafarn fel busnes cymunedol?

Ymgynghori â'r gymuned

Ffurfio grŵp llywio

Dewis strwythur cyfreithiol addas

Deall a datblygu eich llywodraethu

Y model perchnogaeth, staffio a gwirfoddolwyr

Llunio cynllun busnes

Codi arian

Prynu ac adnewyddu'r dafarn

Paratoi i fasnachu Cyhoeddi’r dyddiad lansio ac agor ar gyfer masnachu!

Creu cyfrif am ddim

Crëwch gyfrif Fy Nghymuned heddiw er mwyn cael ein hadnoddau a'n hoffer diweddaraf wedi'u hanfon yn syth i'ch mewnflwch.

Support my community to keep running

More info

Please consider making a small donation of the price of a cup of coffee to keep my community running. We receive minimal funding which doesn't cover our running costs and your donation means we can keep running and provide free resources for those who need them.

Donate £3