52 c David Monteith Hodge Photographise please credit Locality DMH 8684

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddewis y strwythur cyfreithiol mwyaf addas ar gyfer eich busnes cymunedol.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddewis y strwythur cyfreithiol mwyaf addas ar gyfer eich busnes cymunedol. Cyn masnachu, dylai grŵp cymunedol ymchwilio i swyddogaeth strwythurau cyfreithiol posib sy’n cyfateb i’r hyn y maen nhw’n ceisio ei gyflawni a’r dogfennau llywodraethu sy’n cefnogi’r strwythur hwnnw. Yr enw ar y dogfennau llywodraethu yw’r Rheolau neu’r Erthyglau Cymdeithasu, ac maen nhw’n ychwanegu’r eglurder a’r ddealltwriaeth o ran sefydlu a rhedeg y fenter.

Creu cyfrif am ddim

Crëwch gyfrif Fy Nghymuned heddiw er mwyn cael ein hadnoddau a'n hoffer diweddaraf wedi'u hanfon yn syth i'ch mewnflwch.

Support my community to keep running

More info

Please consider making a small donation of the price of a cup of coffee to keep my community running. We receive minimal funding which doesn't cover our running costs and your donation means we can keep running and provide free resources for those who need them.

Donate £3