C Alex Brenner no use without credit Locality Amble DSC1211 dx

Mae'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol (COF) £150 miliwn yn bodoli i helpu cymunedau ledled y DU i gymryd perchnogaeth dros asedau sydd mewn perygl o gael eu cau. Bydd yn para tan fis Mawrth 2025.

Gall y canllaw hwn eich helpu i ddeall mwy am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol, gan eich helpu chi i benderfynu a allech chi fod yn gymwys i wneud cais.

Mae'n ddefnyddiol i grwpiau sy'n ceisio penderfynu ai gwneud cais am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yw'r opsiwn iawn wrth i chi geisio arbed ased cymunedol.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

  • Beth yw'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol?
  • Pa gyllid sydd ar gael?
  • Ydy fy mhrosiect i’n gymwys ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol?
  • Beth yw'r broses ymgeisio?
  • Pa gymorth sydd ar gael

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Creu cyfrif am ddim

Crëwch gyfrif Fy Nghymuned heddiw er mwyn cael ein hadnoddau a'n hoffer diweddaraf wedi'u hanfon yn syth i'ch mewnflwch.

Support my community to keep running

More info

Please consider making a small donation of the price of a cup of coffee to keep my community running. We receive minimal funding which doesn't cover our running costs and your donation means we can keep running and provide free resources for those who need them.

Donate £3